Deprem duas? sosyal medyay? sallad?

Televizyon Deprem duas? sosyal medyay? sallad? Dün ?stanbul'da ya?anan depremin ard?ndan sosyal medyada bir?ok konu konu?ulurken Nihat Hatipo?lu'nun "Depremden korunma duas?" sosyal medyan?n gündemine oturdu.

'?mamo?lu yand?' dedi ?ikayet yolunu g?sterdi

Gündem '?mamo?lu yand?' dedi ?ikayet yolunu g?sterdi Ak?am gazetesi yazar? Emin Pazarc?, ?BB Ba?kan? Ekrem ?mamo?lu'nun g?reve gelmeden ?nce verdi?i s?zleri yerine getirmedi?i i?in denetime tabi oldu?unu ve ?stanbul'da ya?ayan vatanda?lar?n ?ikayette bulunabilece?ini a??klad?.

Cem Kü?ük uyard?: U?uk komplo teorilerine inanmay?n!

Güncel Cem Kü?ük uyard?: U?uk komplo teorilerine inanmay?n! ?stanbul'da ya?anan 5.

Murat Bardak?? Kandilli Rasathanesi'ne sayd?rd?

Gündem Murat Bardak?? Kandilli Rasathanesi'ne sayd?rd? Habertürk yazar? Murat Bardak??, dün ya?anan depremin ard?ndan Kandilli Rasathanesi'nin a??klamalar?n? yerden yere vurdu.

Adil ?ksüz'ü FET? borsac?lar? m? sakl?yor?

Gündem Adil ?ksüz'ü FET? borsac?lar? m? sakl?yor? Yeni?a? yazar? Orhan U?uro?lu, dün FOX TV'de ?smail Kü?ükkaya'n?n konu?u olan ?amil Tayyar'? pür dikkat izlemi? olacak ki, sorulmas? gereken en mühim sorulardan birini soruyor: Adil ?ksüz'ü FET? borsac?lar? m? sakl?yor?.